top of page
Feedback logo

קורס ליוצרים במחול

בהנחיית הכוריאוגרף והמנהל האמנותי סהר עזימי

הקורס מיועד לרקדנים/יוצרים המעוניינים לפגוש כלים כוריאוגרפיים ולהתנסות ביצירה במרחב מעבדתי בליווי מקצועי.

הקורס מתאים לכל מי שרוצה להתנסות בתהליך יצירה אישי במחול גם אם הוא יוצר בתחום פרפורמטיבי שאינו מחול.

 

המפגשים יתקיימו בקבוצה עם הנחיה אישית וקבלת פידבק מאמנים וחוקרי מחול מהשורה הראשונה בארץ. נחשוב דרך מחול, מוזיקה, אוצרות, כתיבה ועוד.

 

עשרה מפגשים + הופעת סטודיו

חמישה מפגשים יתמקדו בכלים כוריאוגרפיים וחשיבתיים ופיתוח קונספט ליצירה אישית.

חמישה מפגשי פידבק בהם נעסוק ביצירה אישית של המשתתפים בקורס.

מפגש מסכם: הופעת סטודיו שבה יוצגו תוצאות המחקר של המשתתפים בקורס.

 

מנחים אורחים

נעה צוק, רויטל בן אשר פרץ, מאי זרחי, ליאור אביצור, תמר בורר, נדב ברנע.


מועד הקורס
הקורס יתחיל בתאריך 11.11.16 ויתקיים אחת לשלושה שבועות בימי שישי,

כל מפגש ייארך 5 שעות. 

Feedback Chairs
bottom of page